logo

 

prof-stndarts

Promedia Productions Живите и мъртвите
 
 
Български (България).

Понякога, загледан в гората, човек не може да види отделното дърво в нея. Или обратно – загледан в дървото, не вижда цялата гора. В Самоков има една оранжерия, в която можеш да видиш всичко едновременно. Там гората расте в шепа, а дърветата като чинар или кипарис, са големи колкото малкото ти пръстче. Отглежда ги Петър Черийски, който знае много за тайния живот на растенията, но не казва нищо за тайната им смърт. По този въпрос човек може да научи нещо чак на другия край на Самоков. Там Кирил Поповянски е отделил пет години от живота си, за да изгради машина, която превръща мъртвия дървесен отпадък в нещо огнено и топло…