logo

 

prof-stndarts

Promedia Productions Общежитие без име - втора част
 
 
Български (България).

В Разград има едно средношколско общежитие, което няма име. Сигурно е единствено подобно заведение в България, което въпреки дългогодишното си съществуване, така си стои – безименно. За сметка на това обаче хората, които работят там се опитват да осигурят на децата повече възможности за социална адаптация, за добър съвместен живот и в крайна сметка за развитие. И ако животът наоколо е интересен, кой ти се сеща за името. Или за липсата му… Втора част