Сезон 2011

30. 08. 2011

Медицината определя аутизма като психично заболяване, което нарушава считаното за нормално развитие на мозъка и оттам променя поведението на човека.  Аутистите разполагат с необикновена интелигентност и нестандартни мисловни способности, но страдат от сериозни нарушения в социалните си взаимоотношения, често придружени с нарушения на речта и езика и  стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси. В нормална среда, такива хора в България нямат големи шансове за професионална реализация. Но, с малко помощ от приятели, недостатъците в тяхното поведение могат да се превърнат в неочаквани предимства. Как враждебната среда може да се превърне в среда за успешна реализация - това е история от съвместната поредица на БНТ и Промедиа, която разказва  за истинските, всекидневни  истории на българското гражданско общество.

 

Още статии...

Страница 9 от 10