09. 09. 2011

Медицината отдавна признава играта на шах като важна част от психическото възпитание на децата. У нас обаче един лекар и неговите приятели са отишли много стъпки по-напред. Те успешно използват шаха за лечение на психиатрични заболявания при възрастните. В България се провежда и единственото в света съзтезание по шах за хора с психични отклонения. Всичко това в този епизод на съвместната продукция на БНТ и Промедиа “С малко помощ от приятели”, поредицата за многобройните като ходове по шахматната дъска  измерения на гражданското общество у нас.