07. 09. 2011

В този епизод на съвместната поредица на БНТ и Промедия “С малко помощ от приятели” ще ви срещнем с човек, който е преживял един от най-страшните мигове в човешкия живот – видял е детето си на прага на смъртта – и е успял да го върне оттам. Преживяното превърнал в кауза - да помага на други, изпаднали в беда като неговата. И да се бори заедно с тях за правата на онези, които сами не могат да си помогнат. “С малко помощ от приятели” е поредица за всекидневните, невидими измерения на гражданското общество в България.