logo

 

prof-stndarts

Promedia Productions Пазарен навигатор Сезон 2009 Пазарен навигатор, 05.09.2009 г.
 
 
Български (България).

Пазарен навигатор, 05.09.2009 г.

Съвременния свят е изключително зависим от електроенергията, а енергийните източници като цяло се изчерпват. Това води от една страна до непрекъснато поскъпване на електроенергията, и от друга до засилване на ключовата ролята на енергийните дружества, както в икономическия живот на страната, така и в ежедневието на българските домакинства. А именно фактът, че България е най – енергоемката страна в ЕС, води до още по – сериозното закрепостяване към монополните дружества. За монопола, злоупотребата с власт и липсата на защита за крайните потребители…