logo

 

prof-stndarts

 
 
Български (България).

Сезон 2008

Пазарен навигатор, 14.12.2008 г.

Държавната администрация. Тя играе решаваща роля за развитието на икономиката, тъй като нейната структура и качеството на  обслужването предопределят до голяма степен ефективността на институциите. В тази насока бяха и едни от основните изисквания на Европейския съюз към България – да подобрим значително работата на българската администрация, като същевременно се намали нейния обем и се премахнат така наречените бюрократични пречки. Как се е променила през последните години работата на другото водещо за всяка държава звено - бизнеса с администрацията и станало ли е по-лесно да получим необходимия ни от дадена институция документ…

Страница 2 от 52