logo

 

prof-stndarts

Promedia Productions Пазарен навигатор Сезон 2008 Пазарен навигатор, 21.12.2008 г.
 
 
Български (България).

Пазарен навигатор, 21.12.2008 г.

Обликът на всеки град се определя от местната общинска администрация. От нейната структура и организация зависи как работят структурите и с бизнеса и с гражданите. До голяма степен политиката в тази област се гради от Общинския съвет, който е прекият представител на гражданското общество в съответното населено място. За общините,  качеството на административното обслужване, проблемите и формулата за тяхното разрешаване…