logo

 

prof-stndarts

Promedia Productions Пазарен навигатор Сезон 2008 Пазарен навигатор, 14.12.2008 г.
 
 
Български (България).

Пазарен навигатор, 14.12.2008 г.

Държавната администрация. Тя играе решаваща роля за развитието на икономиката, тъй като нейната структура и качеството на  обслужването предопределят до голяма степен ефективността на институциите. В тази насока бяха и едни от основните изисквания на Европейския съюз към България – да подобрим значително работата на българската администрация, като същевременно се намали нейния обем и се премахнат така наречените бюрократични пречки. Как се е променила през последните години работата на другото водещо за всяка държава звено - бизнеса с администрацията и станало ли е по-лесно да получим необходимия ни от дадена институция документ…