logo

 

prof-stndarts

Promedia Productions Пазарен навигатор Сезон 2008 Пазарен навигатор, 15.11.2008 г.
 
 
Български (България).

Пазарен навигатор, 15.11.2008 г.

Безспорно международната търговия е един от факторите, който оказва голямо влияние върху икономиките на страните. Създаването на благоприятен климат за търговия на държавно ниво също спомага до голяма степен за развитието и подобряването на бизнес отношенията, търговското салдо, а и на икономика като цяло. Както знаете преди няколко месеца беше реализирана една от най- големите сделки в България – продажбата на Нова телевизия на Шведската компания МТG. Сумата платена от скандинавците надхвърли 600 млн. евро, а това са около 20% от всички привлечени чужди инвестиции у нас. Именно за това в днешното предаване ще ви представим търговско-икономическите отношения на България с една от най-социално ориентираните и развити страни в Европа, а именно Швеция…