logo

 

prof-stndarts

Promedia Productions Оцеляване за напреднали
 
 
Български (България).

Оцеляване за напреднали

Епизод „Превенция на изоставени бебета, с.Александрово, област Ловеч”

Оцеляването по време на криза понякога има напълно физически измерения. В този епизод на съвместната поредица на БНТ и Промедиа за гражданското общество, човешката взаимопомощ и оцеляването ще ви покажем един екстремен пример. Един от основните герои на този разказ буквално дължи семейството си на една неназована и своеобразна антикризисна програма.

Страница 3 от 8